לוגו מוביל 2018

דירוג פינוי בינוי - מגה פרויקטים

דירוג המגה-מתחמים מתאר את המתחמים הגדולים ביותר מכלל הפרויקטים שעברו את תנאי הסף (מסלול רשויות ומסלול מיסוי). להסבר מפורט

נוף עירוני