לוגו מוביל 2018

דירוג עו"ד ייצוג יזמים תמ"א 38 ארצי

כל פרויקטי התמ"א, משלב של בקשה להיתר, זיכו את עו"ד בניקוד בהתאם לשלב הפרויקט (בקשה להיתר, קבלת היתר ואכלוס) וסכמת הניקוד מהפרויקטים השונים עפ"י מספר בניינים וקבלת ציון מצטבר. הציון נחלק לעו"ד עפ"י הייצוג שלהם בפרויקט. עו"ד שייצג יזם בפרויקט מסוים קיבל את הציון בפרויקט זה לייצוג עו"ד יזמים. להסבר מפורט

נוף עירוני