לוגו מוביל 2018

דירוגי יזמי תמ"א 38/2 הריסה ובינוי

אספנו דאטה, ניתחנו ודירגנו עבורכם את יזמי התמ"א המובילים בפרויקטי תמ"א 38/2, הריסה ובינוי. חלוקת הנקודות ליזם נעשתה בין היתר, על פי סולם התקדמות בפרויקט בשלביו השונים; בקשת היתר, קבלת היתר ואיכלוס. להסבר מפורט

נוף עירוני