לוגו מוביל 2018

דירוג חברתי עו"ד

הדירוג מתייחס רק לעורכי דין שברשותם לפחות שני פרויקטים בשלב מתקדם של בקשה להיתר בעירייה. המשרדים שקיבלו את מספר הפניות הגדול ביותר ולה גם מספר בניינים רב ביותר בייצוג דיירים דורגו בהתאם.להסבר מפורט

נוף עירוני