לוגו מוביל 2018

דירוג עו"ד ייצוג דיירים תמ"א 38 ארצי

כל פרויקטי התמ"א, משלב של בקשה להיתר, זיכו את עו"ד בניקוד בהתאם לשלב הפרויקט (בקשה להיתר, קבלת היתר ואכלוס) וסכמת הניקוד מהפרויקטים השונים עפ"י מספר בניינים וקבלת ציון מצטבר. הציון נחלק לעו"ד עפ"י הייצוג שלהם בפרויקט. עו"ד שייצג דיירים בפרויקט מסוים קיבל את הציון בפרויקט זה לייצוג עו"ד דיירים. להסבר מפורט

נוף עירוני