שדמור פרויקטים בע"מ - יזם תמ"א 38

אייקון בניין 1 בניינים באיכלוס
אייקון מנוף 0 אחרי היתר
אייקון שכונה 0 בבקשות להיתר
שביעות רצון הדיירים כוכב ירוק כוכב ירוק כוכב אפור כוכב אפור כוכב אפור 2
עמידה בלוחות זמנים  כוכב ירוק  כוכב ירוק  כוכב ירוק  כוכב ירוק  כוכב ירוק 0
תקשורת שוטפת כוכב כחול כוכב כחול כוכב כחול כוכב כחול כוכב אפור 4

רוצים לקבל הצעות מיזמים מנוסים שדורגו וקיבלו חוות דעת חיוביות מדיירים?

תודה !

פרטים אודות הבניין שלכם הועברו שיתאימו למימוש הפרוייקט .

שימו לב, כי כל היזמים שאנו בוחרים,עברו בדיקת שירות מקיפה שלנו,ונמצאו מתאימים ומסוגלים לבצע פרויקטים מסוג זה באזורכם

בבחירה של יזמים באופן ידני, יכולים להופיע גם יזמים שלא נבדקו ואושרו על ידנו
אייקון תודה

מפת פרויקטים של שדמור פרויקטים בע"מ

close window icon
לוגו פרויקט
שכונה:
סטטוס:
סוג תמא:
אדריכל:
יזם:
עו"ד:
התארגנות
בקשת היתר
קבלת היתר
מאוכלס